Stakeholder Contacts

Home > Stakeholder Engagement > Stakeholder Contacts
彰化總公司
 • 公司電話: 886-4-8967892
 • 公司傳真: 886-4-8967907
 • Email: info@cryomaxcooling.com
 • 總公司地址: 528彰化縣芳苑鄉工區六路3號
台中辦公室
 • 公司電話: 886-4-23105666
 • 公司傳真: 886-4-23105877
 • Email: info@cryomaxcooling.com
 • 台中辦公室地址:407台中市西屯區東興路3段381號2B
發言人 許乃龍 經理
 • 電話: 04-23105666
 • Email: nailong@cryomaxcooling.com
代理發言人 蔡淑萍 專員
 • 電話: 04-23105666
 • Email: 104017@cryomaxcooling.com